Vakum Sedye

 


Kazalarda hastayı rahat ve güvenli bir şekilde sabitlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sedye içerisindeki hava üzerinde bulunan valf' ten pompası aracılığı ile vakumlandığında sedye hastanın vücut şeklini alan sert bir kabuk durumuna gelir. Hastaya alçıdan bir yatak gibi vücudu sararak yaralıyı sarsılmadan Hastaneye kadar götürülmesine olanak verir. Ciddi şekilde yaralanmış veya travma geçirmiş kişilerin taşınmasında kullanılır...


VAKUM SEDYE NASIL KULLANILIR ?

*Valfin dönen kapağı, hava geçişine izin vermeyecek şekilde sıkıştırılır.
*Sedye, düz ve sert bir zemine serilip el, aşağı yukarı hareket ettirilerek granüllerin eşit dağılımı sağlanır.
*Pompa, valfe takılarak bir miktar hava çekilir. Yeterli hava boşaltıldığında sedyenin kenarları çökmeyecek kadar sertleşmiş; ancak şekil verilebilecek kadar yumuşak olmalıdır
*Hasta sedye üzerine alınır.
*Hastanın yüzü açıkta kalacak şekilde sedyenin kenarları hastayı saracak şekilde kaldırılır ve emniyet kemerleri bağlanır.
*Sedye içerisindeki hava nın tamamı pompa ile vakumlanır.
*Sedye tamamen sertleşince valfin kapağı kapatılır ve emniyet kemerleri sıkılaştırılarak sabitlenir.
*Sedye, bu şekilde ya da ana sedye üzerine bağlanarak taşınabilir. Hasta taşıma işlemi bittikten sonra sedye valfin kapağı açılarak hava girişi sağlanır. Böylece hasta serbet hale getirilir
  

VAKUM SEDYE FİYATLARI